L’Atenció Pastoral des de la Basílica es centra bàsicament en l’administració dels Sagraments.

Els SAGRAMENTS són signes eficaços de la gràcia, instituïts per Crist i confiats a l’Església.  Amb ells se’ns dóna la vida divina (Catecisme de l’Església Catòlica: CEC 1131)

Els set sagraments que Jesucrist ha instituït i ha confiat a l’Església són:

El Baptisme, la Confirmació, l’Eucaristia, la Penitència, la Unció dels malalts, l’Orde sacerdotal i el Matrimoni.

Entre aquests set sagraments, l’Eucaristia ocupa un lloc únic i primordial. A més d’aquests set sagraments, l’Església celebra altres accions litúrgiques que s’anomenen sagramentals; per exemple les celebracions exequials o les benediccions.