caixetaL’onze d’abril de 1380, el rei Pere III el Cerimoniós valorà i acceptà positivament l’ajut que es donava als “pobres vergonyants” des de l’església del Pi. L’obra es nodria de les deixes testamentàries, d’almoines dels feligresos i de les recaptes que feien els “baciners” o administradors.
Des de llavors i fins als nostres dies, aquesta obra benèfica ajuda a persones que, havent gaudit d’una posició estable, pateixen circumstancialment penúria econòmica. Actualment, el Plat del Pobre, compta amb els recursos derivats d’unes minses i antigues rendes i de les almoines de les dues caixetes de l’església.
En la conjuntura social actual en la qual, segons informa Càritas Diocesana de Barcelona, dues de cada deu persones del nostre país estan en situació de pobresa relativa, pren més sentit que mai l’existència d’aquesta obra que ha estat actuant des del segle XIV fins als nostres dies.

UNA MICA D’HISTÒRIA
De totes les institucions parroquials benèfiques de Barcelona, la de la parròquia de Santa Maria del Pi és la que ha conservat quasi completa la documentació en un bagul de fusta tallada del segle XV que podeu veure a la sala del Tresor. En el cas del Plat del Pobre Vergonyant de la Basílica de Santa Maria del Pi anualment s’escollien tres administradors o baciners entre els feligresos que eren coneguts per la seva bondat i se’ls encomanava la missió de repartir els recursos del bací segons les regles de la Institució. Era molt important l’honradesa d’aquests administradors i en cas de malversació inclús podien haver de deixar de viure en la demarcació parroquial. A més, aquests tres baciners eren els encarregats tots els diumenges i festius de posar-se a les portes de les esglésies conventuals del districte o en places i altres indrets com la plaça Nova, el portal de la Boqueria, la Seu, el Carme, els Frares dels Sachs i la plaça del Pi. D’aquesta manera aconseguien diners que es guardaven en una caixa fins al seu repartiment només a feligresos de la parròquia del Pi i no a pobres del carrer. Una altra manera de finançar-se era a través de donacions i llegats testamentaris amb el que es va anar aconseguint un patrimoni important.


EL PLAT DEL POBRE AVUI

La Fundació del Plat del Pobre és conscient de l’increment de les dificultats de moltes famílies i de persones d’edat avançada que viuen soles a l’entorn de la nostra parròquia de Santa Maria del Pi. És cert que els temps han canviat i no per a bé en aspectes com l’índex de pobresa, però l’esperit del Plat del Pobre vol ser la versió moderna del “Vell Plat del Pobre medieval”. Així doncs, es segueix ajudant discretament a famílies i gent gran. La única font d’ingressos amb que compta la Fundació, son els donatius del qui, coneixent la Obra, fan les seves aportacions a les caixetes que hi ha a la Basílica, a la capella de la Mare de Déu dels Desemparats i a la de l’entrada a la Capella de la Sang. Us animem doncs, des d’aquí a col·laborar amb aquesta Fundació, ja sigui amb els vostres donatius a les caixetes o amb ingressos al compte corrent que trobareu al peu.
A continuació us passem un resum dels moviments de l’exercici 2017:

Ingressos per les caixetes 18.910,70 €
Donatius 6.066,87 €
Col·lectes misses 202,69 €
Interessos bancaris 169,00 €
Total entrades 25.349,26 €
Auxilis distribuïts durant l’any 24.291,72
Altres despeses 82,15 €
Total sortides 24.373,87
Saldo final 975,39 €

El Plat del Pobre és una Fundació Privada amb vuit patrons que componen la Junta d’acord amb uns Estatuts Canònics aprovats per l’Arquebisbe de la Diòcesi de Barcelona. Podeu ajudar al Plat del Pobre fent la vostra aportació al compte corrent 2100-3282-61-2100513304. Si voleu rebut de la vostra donació, heu d’enviar còpia del comprovant de la transferència a l’adreça de correu electrònic gerent@basilicadelpi.cat. També ens el podeu enviar per correu ordinari o entregar-lo personalment a la parròquia del Pi (Plaça del Pi, 7, 08002, Barcelona) a l’atenció de la Fundació Plat del Pobre.