És el sagrament que uneix els esposos per a fer-los signes de l’amor infinit de Déu a la humanitat i de Jesucrist a la seva Església. En el consentiment matrimonial els nuvis es comprometen a estimar-se i guardar-se fidelitat mútua per sempre i a acollir els fills que Déu els vulgui donar.

Procediment
Per fer la reserva de la data de casament i assabentar-se dels procediments necessaris, caldrà que els interessats acudeixin personalment al despatx parroquial els dilluns o els dimecres de 18:00 a 20:00.