Aquí us deixem unes quantes pistes que us poden ajudar en l’elaboració de la vostra proposta de retaule. Considereu-ho només com a orientació i no ho preneu pas com a norma d’obligat acompliment.

– Sobre les mides i la ubicació

– Sobre la Mare de Déu i els sants del Pi

– Sobre altres retaules