Capella de la Mare de Déu de la Mercè

Retaule del gremi d’Hortolans del portal de Sant Antoni

Joan Martorell i Montells (1833-1906)
MiTPi-0034
 
 

El Gremi de mestres Hortolans del portal de Sant Antoni s’instal·là en aquesta capella l’any 1398, dedicant-la als seus sants patrons Abdó i Senén, popularment anomenats Sant Nin i Sant Non. És tracta d’un dels gremis més antics de Barcelona, que reunia a la gran majoria de propietaris dels camps i hortes de la part occidental de la ciutat, tenint, fins i tot, el càrrec reial de Guàrdia fora muralla.
No han arribat als nostres dies ni vestigis ni massa documentació referents als retaules anteriors al present. Si que es conserva, en canvi, un magnífic reliquiari dels Sants Abdó i Senén regalat, l’any 1410, al gremi pel cèlebre rector del Pi Felip de Malla, i que cada any es treia per la festa patronal (30 de juliol). Es coneixen també dos caps de talla dels sants fets l’any 1610 que es col·locaven sobre l’altar els dies de festa.
El retaule actual és obra de Joan Martorell i Montells (1833-1906), que va desenvolupar la seva obra dins la corrent goticista de moda en aquella època, sobretot per influència de Viollet-le-Duc. Martorell va ser un dels mestres d’Antoni Gaudí, al que va emprar en nombroses ocasions com a delineant i va recomanar per a fer-se càrrec del projecte del temple de la Sagrada Família al 1883.
L’ambiciós i elegant retaule que va projectar Martorell va poder-se realitzar l’any 1885 gràcies a una donació privada que exigí, en contrapartida, la col·locació de la Mare de Déu de la Mercè en un lloc preferent, desplaçant així els antics titulars als laterals. A més també s’hi va col·locar el copatró Sant Isidre, Sant Llorenç, Santa Maria de Cervelló, Santa Agnès, Sant Antoni de Pàdua i a Sant Miquel al coronament. Molts dels detalls més interessants com la decoració basada en combinacions de fulles i les portes laterals amb arc mixtilini, característic del neogòtic francès, van ser àmpliament utilitzats pel seu alumne Antoni Gaudí.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
Retaule de la Mare de Déu de la Mercè abans de 1936.