Santa Maria del Pi és una comunitat viva i oberta que acull diversos grups i entitats. La cultura, la música, la formació i oci d’infants i joves i diverses manifestacions de la cultura popular hi han tingut cabuda dins dels murs parroquials des de fa molts anys.

Les entitats lligades al Pi son les següents: