BASES DEL CONCURS DE PROPOSTES “UN RETAULE PER AQUEST MILENNI”

La Basílica de Santa Maria del Pi convoca un concurs per triar els millors dibuixos fets per els alumnes de les escoles que hagin participat en l’Activitat Escolar “La basílica i el campanar de Santa Maria del Pi”

Hi podran participar els alumnes a títol individual o en grup fins a un màxim de 4 persones.

Les propostes s’hauran de presentar en suport digital a format Din A3 vertical o horitzontal i s’hauran d’enviar adjuntes a un missatge de correu adreçat a activitatsescolarssmpi@gmail.com

Només s’admetrà la presentació de les propostes en format PDF i en format JPG. Els documents no podran ser de més de 8 Mb

Es podrà utilitzar qualsevol tècnica de dibuix manual o digital.

Obligatòriament, la proposta ha d’incloure les advocacions següents:

– al centre del retaule, presidint-lo, la imatge de la Mare de Déu del Pi

– a la dreta de la imatge de la Mare de Déu del Pi, la imatge de Sant Josep Oriol

– a l’esquerra de la imatge de la Mare de Déu del Pi, la imatge de Santa Joaquima de Vedruna

L’admissió de propostes és vigent des del moment de la publicació d’aquestes bases fins al 22 de juny de 2015.

Un jurat triarà el dibuix premiat valorant la imaginació, l’originalitat i el valor artístic de les propostes.

La proposta guanyadora es farà pública en aquesta pàgina web a partir del dia 1 de juliol de 2015.

Els membres del jurat, format per tres persones com a mínim i 5 com a màxim, seran designats per la Basílica de Santa Maria del Pi.

La participació al concurs comporta la cessió per part de cada participant individual o grup, a favor de la Basílica de Santa Maria del Pi dels drets de reproducció, utilització, distribució pública i transformació sobre les propostes. Les dades personals dels participants podran aparèixer en les comunicacions i en aquesta web, així com en qualsevol altra acció que la Basílica de Santa Maria del Pi consideri dur a terme. L’enviament dels dibuixos suposa l’acceptació prèvia d’aquestes bases per part dels participants.

El participant individual o grup que resulti guanyador del concurs, rebrà com a premi una visita guiada completa a la Basílica de Santa Maria del Pi per a ell i per als acompanyants que designi fins a un màxim de 5 acompanyants per persona premiada.

No hi ha límit de nombre de propostes per participant individual o grup.