El grup vocal que coneixem des de 1990 com Capella de Música de Santa Maria del Pi és una reinstauració de l’antiga capella de música parroquial, d’activitat documentada entre 1632 i 1936. Una de les circumstàncies que en fan un conjunt singular és la seva voluntat de dissenyar el contingut musical de les seves actuacions il·lustrant un discurs literari de caràcter litúrgic o teològic.

Podeu ampliar informació sobre la Capella de Música de Santa Maria del Pi, visitant el seu espai web a:

http://www.capelladelpi.cat/