Segons el Codi de Dret Canònic una parròquia és una determinada comunitats de fidels constituida de manera estable en una diòcesi. La de Santa Maria del Pi forma part de l’Arxidiòcesi de Barcelona la qual la té encomanada a un rector.

Mn. Lluís Ramis Juan n’és l’actual.


Horari de misses Sagraments i pastoral Despatx parroquial Entitats parroquials