La parròquia ofereix aquest Servei de Catequesi d’Infants per col·laborar amb els pares en la iniciació i la formació cristiana dels seus fills, d’una manera progressiva, al llarg de sis graus o cursos, a partir dels 7-8 anys. El procés culmina amb la celebració de l’eucaristia.