Des del segle XVII fins a finals del segle XIX, (juntament amb la Confraria dels Desemparats també a Santa Maria del Pi) la confraria oferia assistència i acompanyava als reus de pena capital que havien de ser ajusticiats a Barcelona i a les seves famílies, a més de fer-se càrrec dels cossos i del seu enterrament generalment al cementiri de la Basílica del Pi, així com dels cultes i pregàries per la seva ànima. Un cop desaparegudes les execucions públiques, la confraria continuà realitzant la seva tasca fins a l’abolició de la pena de mort a Espanya.

A part de la seva funció social amb els reus, des del segle XVI (Amb concòrdia del segle XVII conservada a l’arxiu del Pi) la Sang ha participat en els cultes de la Setmana Santa del Pi, en especial la processó del Dijous Sant (desapareguda cap al 1900) l’ofici de la Mort de Crist el Divendres Sant  i els viacrucis del Diumenge de Rams i del Divendres Sant (cultes on encara avui hi participa i organitza) a part d’altres activitats realitzades a la parròquia i de participar en la seva pastoral.

A part dels valors patrimonials immaterials i històrics que la institució representa per a la diòcesi i la ciutat de Barcelona, no tindria sentit continuar existint si no podem donar-li un veritable contingut pastoral i social en concordança amb els valors i funcions que ha tingut la confraria des de la seva fundació. Donat que  l’activitat per la que va ser coneguda l’ arxiconfraria durant segles, els condemnats a mort, ja no te cap sentit convé continuar amb  una tasca social que li sigui adient.

Per tal oferir un servei actualitzat i oportú a la diòcesi i que aquest vingui a omplir alguna necessitat pastoral que no sigui atesa suficientment i en la que es podrien emmarcar els propòsits fundacionals de la confraria, proposem el següent:

Entenem que la confraria no és dedicava a acollir els reus de mort per la seva condició de malfactors que havien estat sotmesos a la justícia, si no que, per aquesta raó precisament, els reus havien esdevingut persones apartades socialment i oblidades per tots en el transit de la mort. Els confrares de la Sang eren els que per misericòrdia s’ocupaven d’aquestes persones i els oferien una pregaria i atenien el seu cos abandonat sense jutjar la culpabilitat o el mal que l’havien portat davant el patíbul, tan sols es mirava la seva condició humana.

En el món d’avui ja no hi ha reus de mort però continuen havent, i cada cop més, persones abandonades, soles davant del trànsit de la mort, que la societat oblida i aboca a la fossa sense el caliu de l’acompanyament ni la pregària cristianes i que, creiem, són susceptibles de perdre en el moment darrer, la seva condició humana.

És per això que pensem que la confraria revitalitzaria el seu sentit, acomplint exactament el propòsit fundacional, si emprengués la tasca de vetllar per totes aquelles persones, gent gran sola, persones abandonades o sense llar, els pobres i marginats, que arribat el dia del seu traspàs es troben en hospitals, residències o al carrer, sense medis ni el confort d’una pregària ni un enterrament dignes i son llençades a la fossa comuna com una desferra més. Creiem que és important per nosaltres cristians, tenir cura de que aquestes persones deshumanitzades per la societat en el moment de l’agonia i la mort i, per obra de misericòrdia, oferir-los un traspàs digne, i mantenir la seva humanitat en un registre de memòria que conservaria la confraria per l’esdevenidor.

Objectius/propostes concretes:

 • Creació d’un voluntariat ( formació) a nivell arxiprestat de Barcelona
 • Acompanyament espiritual en trànsit irreversible, situació de Pal·liatiu (“últims moments”)
 • Persones en estat convalescent que no poden sortir de domicili
 • Formació Pastoral per part del Rector pels voluntaris per poder oferir la comunió
 • Encarregar-nos d’oferir la comunió a domicili o residència/centres de dia
 • En el dia de la nostra festa celebració de la Santa Missa en record dels difunts atesos

Requisits/ Criteris d’inclusió de les persones que reben el servei:

 • Religió Cristiana
 • Estat cognitiu mínim d’enteniment.

Requisits /Criteris d’inclusió de les persones que donen el servei:

 • Religió Cristiana
 • Participació activa en Oficis Religiosos
 • Haver assistit als cursets de Formació