Capella de Música de Santa Maria del Pi

El grup vocal que coneixem des de 1990 com Capella de Música de Santa Maria del Pi és una reinstauració de l’antiga capella de música parroquial, d’activitat documentada entre 1632 i 1936. Una de les circumstàncies que en fan un conjunt singular és la seva voluntat de dissenyar el contingut musical de les seves actuacions il·lustrant un discurs literari de caràcter litúrgic o teològic.

Podeu ampliar informació sobre la Capella de Música de Santa Maria del Pi, visitant el seu espai web a:

http://www.capelladelpi.cat/