Comunitat

Segons el Codi de Dret Canònic una parròquia és una determinada comunitats de fidels constituida de manera estable en una diòcesi. La de Santa Maria del Pi forma part de l’Arxidiòcesi de Barcelona la qual la té encomanada a un rector. Mn. Gaietà de Casacuberta i Franco n’és l’actual.

Horari de misses

Sagraments i pastoral

Despatx parroquial

Entitats parroquials