Altres retaules anteriors

Construcció renaixentista de 1525 destruïda el 1714

1525-1714
Estructura barroca de 1737

1737-1868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retaule neogòtic de 1868 destruït el 1936

retaule neogòtic